Зразок рапорту командиру про звільнення з ЗСУ

Командиру ________________


(прізвище, ініціали)
Посада_____, В/ч __


(прізвище, ініціали)
адреса зареєстрованого місця проживання:


місце отримання поштової кореспонденції:


номер засобів зв’язку:


електронна адреса:


РАПОРТ
Я,_______________________________________________________
___________ (ПІБ, посада, звання, військовий підрозділ), проходжу військову
службу за призовом під час мобілізації.
Відповідно пп. «б» п. 2 ч. 4 ст. 26 Закону України «Про військовий обов’язок і
військову службу» під час воєнного стану військовослужбовці, які проходять військову
службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, звільняються з військової
служби за станом здоров’я на підставі висновку (постанови) військово-лікарської
комісії про непридатність до військової служби.
Висновком (постановою) ______ ВЛК від _ 202__
року визначено мою непридатність до військової служби з виключенням із
військового обліку.
Керуючись зазначеною нормою Закону України «Про військовий обов’язок і
військову службу», а також п. 233 Положення про проходження громадянами України
військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента
України від 10 грудня 2008 року № 1153/2008, я не висловлюю бажання:
● проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України за відповідною
військово-обліковою спеціальністю.
Керуючись абз. 3 п. 242 Положення про проходження громадянами України
військової служби у Збройних Силах України, погоджуюсь на виключення мене зі
списків особового складу військової частини до проведення усіх необхідних
розрахунків.
Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. 26 Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу», а також п. 225, 233, 242 Положення про проходження
громадянами України військової служби у Збройних Силах України прошу:

 1. звільнити мене з військової служби за станом здоров’я ;
 2. надіслати мою особову справу до ____________________
  територіального центру комплектування та соціальної підтримки за зареєстрованим
  місцем проживання.
  До рапорту додаю:
  1) Висновок (постанова) ______ ВЛК від _
  202__ року про непридатність до військової служби.
  2)
  3)
  «» ___ 202__ р. _____ ________
  (підпис) (пр
No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь